Tarief

U betaalt mij voor de analyse, het inzicht dat ik geef en het overzicht dat ik voor u maak.

Deze manier van belonen is de beste waarborg voor een werkelijk onafhankelijke analyse. Bij beloning door de aanbieder van het financiële product bestaat anders het risico dat de hoogte van de provisie het financieel advies beïnvloedt.

Ik hanteer een uurtarief van € 100,00 excl. BTW.

Voor bedrijven met meerdere werknemers geldt een apart tarief dat afhankelijk is van het aantal werknemers en de plaats waar de gesprekken plaatsvinden.

Voorafgaande aan het traject waarbij u mijn ondersteuning wenst, zal ik u een inschatting geven van het aantal benodigde uren. De declaratie geschiedt op basis van de werkelijk gemaakte uren.

Bekijk hier uw voordelen

Bekijk hier mijn werkwijze