Uw voordeel

Samen met u zal ik inventariseren wat uw persoonlijke eisen, doelen, wensen, mogelijkheden, omstandigheden, toekomstverwachtingen, inkomen, vermogen en uitgaven, gerelateerd aan uw gewenste netto consumptief inkomen zijn. Er wordt gekeken naar de AOW, het reeds opgebouwde pensioen, eventuele lijfrentes, spaargelden, inkomsten uit mogelijke rest-verdiencapaciteiten en een eventuele erfenis. De individuele toekomstplannen kunnen dan gefundeerd afgestemd worden op de behoeftes en financiële mogelijkheden.

Omdat ik werk op basis van een uur of vast tarief, is er ook geen productie druk en zijn mijn analyses ongebonden. U als klant kan met mijn analyse doen en laten wat u wilt. Indien u bijvoorbeeld na de analyse aangeeft een verzekerings- of bancair product te willen afsluiten, dan kunt u naar uw eigen tussenpersoon gaan of een bank van eigen keuze. Een andere mogelijkheid is om iets te regelen via een zogenoemde “direct writer”.

Bekijk hier mijn werkwijze

Bekijk hier mijn tarief