Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag direct van u.
Alle klachten worden behandeld.

Na ontvangst van een klacht, registreren wij de klacht en bevestigen binnen 2 werkdagen de ontvangst ervan. In deze bevestiging staat verder aangegeven wie de klacht behandelt en wanneer een inhoudelijke reactie verwacht mag worden.

In overleg met u zullen wij  nagaan hoe we tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut financiële dienstverlening, kortweg Kifid. Postma planning4you is aangesloten bij het Kifid onder nummer 300.015787.

De klachtenregeling kunt u raadplegen op de website van het Kifid. Uiteraard staat het u daarnaast altijd vrij om u te wenden tot de burgerrechter.